Palokuntien SM-kilpailutMukana tukemassa:

Puolustusvoimien ohjesäännön mukaan puolustusvoimien alueelle tulevan EI-Suomen kansalaisuuden omaavan henkilön tiedot on etukäteen saatettava puolustusvoimien tiedoksi.

Mikäli Jehumaljakilpailuun osallistuvassa joukkueessa tai kannustusjoukoissa on henkilöitä, joilla ei ole Suomen kansalaisuutta, on tiedot ko. henkilöistä ilmoitettava järjestäjälle kolme viikkoa ennen kilpailua (2.5. mennessä).

Tarvittavat tiedot:

  • Nimi niin kuin se on passiin kirjoitettu
  • Kansallisuus
  • Passin numero

Tiedot lähetetään sähköpostiin ari.kujala(ät)espoo.fi.

Huomioikaa myös, että alueella olevat sotilaspoliisit voivat pistokoeluonteisesti tehdä henkilöllisyystarkastuksia. Varautukaa tarvittaessa todistamaan henkilöllisyytenne.