Palokuntien SM-kilpailutMukana tukemassa:

Lähdemateriaali 2018

Palokuntien Suomenmestaruus kilpailut

 

Pelastusryhmän jäsenten pelastustekniset perustaidot – 2. osa tekniset suoritteet. Pelastusopiston julkaisu. Juha Höök. 4/2009. 2. UUDISTETTU PAINOS 2013.

http://verkkokauppa.spek.fi/pelastusyksikon_jasenten_pelastustekniset_perustaidot_2_osa_tekniset_suoritteet

 

Korkealla työskentely. Pelastusopiston julkaisu. Jukka Parviainen 2/2009

http://verkkokauppa.spek.fi/korkealla_tyoskentely

 

Korkealla työskentely pelastustoimessa. Sisäasianministeriön Pelastusosaston Julkaisuja Sarja A:72 4.5.2005

http://www.finlex.fi/data/normit/24719/korkealla_tyoskentely.pdf

 

848/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta

Perustelumuistio ympäristöministeriön asetukseen rakennusten paloturvallisuudesta

http://www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Rakentamismaarayskokoelma/Paloturvallisuus

 

Waterfog- internetsivut Fognail sumusuihkuputkesta  http://www.waterfog.se/abfinska.html

 

Lataa materiaali PDF-tiedostona