Palokuntien SM-kilpailutMukana tukemassa:

Lähdemateriaali 2021

Alla olevaan materiaaliin perehtyminen helpottaa huomattavasti Jehumalja-kilpailuun valmistautumisessa.

  1. Pelastuslaki
  2. Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta
  3. Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohje
  4. Pelastustoimen VIRVE-viestiohje
  5. Pelastustoiminta tieliikenneonnettomuuksissa, luvut 6, 7, 11, 15 ja liite 2.
  6. Hälytysajoneuvon kuljettamisen riskienhallinta, luvut 4 ja 7
  7. Puolustusvoimien materiaali