Palokuntien SM-kilpailutMukana tukemassa:

Opaskartta

Kuva 1. Havainnekuva kilpailualueen sijainnista suhteessa Tammisaareen (Raseborg)

Kuva 2. Kilpailupaikat Prediumin alueella