Palokuntien SM-kilpailutMukana tukemassa:

Kysymyksiä ja vastauksia

Tällä palstalla vastataan kysymyksiin liittyen vuoden 2018 kilpailuihin.
Voit lähettää kysymyksiä yhteydenottolomakkeella.

13.2.2018

Kysymys:  Koska lähdemateriaali ja kalustotiedot julkaistaan?

Vastaus: Lähdemateriaali ja kalustotiedot on julkaistu 16.2.2018. Kaluston osalta kilpailijajoukkueilla on lähinnä vaatimuksena vain henkilökohtaiset varusteet ja paineilmalaitteet. Järjestäjä vastaa muusta tarvittavasta kalustosta. Tällä on tarkoitus helpottaa kilpailijoiden saapumista ja liikkumista, kun varusteet mahtuvat miehistönkuljetusautoihin, eikä peräkärryjä tarvitse kuljettaa mukana.

 

16.2.2018

Kysymys: Hyväksytäänkö kypärään integroidut suojalasit?

Vastaus: Kypärään integroidut silmäsuojat kelpaa.

 

12.3.2018

Kysymys; Perustuuko tänä vuonna taitokilpailu lähdemateriaaliin?

Vastaus; Lähdemateriaali on koko kilpailun lähdemateriaali eli myöskin taitokilpailu perustuu lähdemateriaaliin.

 

1.4.2018

Kysymys; Lähdemateriaalissa on perustelumuistio. Kun kyseisen linkin avaa niin kuuluuko lähdemateriaaliin, asetus sekä perustelumuistiokohdat? Eli siis kuuluuko kaikki linkit, jotka ovat laatikon sisällä, lähdemateriaaliin?

Vastaus; Linkki on laitettu valmiiksi, että löytää helposti oikean lähdemateriaalin. Lähdemateriaaliin kuuluu ainoastaan lähdemateriaalissa erikseen mainitut;

848/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta ja Perustelumuistio ympäristöministeriön asetukseen rakennusten paloturvallisuudesta

 

Kysymys; Facebookissa on tiedusteltu perustelumuistion (50s) tarpeellisuutta lähdeaineistossa.

Vastaus; Järjestelytoimikunta on käsitellyt asiaa viimeksi 23.3.2018 kokouksessa ja pitää lähdemateriaalin täysin ennallaan. 848/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta tuli voimaan vuoden 2017 lopussa ja kumosi suuren osan muita rakenteelliseen paloturvallisuuteen liittyviä rakentamismääräyksiä. Tämän vuoksi perustelumuistio on olennainen osa uutta asetusta.

 

10.4.2018

Kysymys; Voisiko tuota ilmoittautumislistaa päivittää?

Vastaus; Ilmoittautumiset menevät Palopäällystöliittoon, josta niitä päivitetäään tälle sivustolle.

 

27.4.2018

Kysymys; Kysyisin aikataulusta. Mihin aikaan ko.tapahtuma alkaa ja mihin aikaan kilpailu osuus alkaa?

Vastaus; Lopullinen aikataulu saadaan nyt lukituksi kun ilmoittautuneiden joukkueiden määrä on selvillä. Infopaketti lähtee ensiviikolla joukkueille ja viimeistään sillon tiedot päivitetään myös tänne nettisivulle. Ilmoittautuminen klo 7.00 - 8.00.

Järjestäjä pyytää huomioimaan, että avajaisissa on yhteisenä asusteena sammutusasu. Avajaisten jälkeen riisutaan ohjatusti sammutusvarusteet omaan autoon. Tästä tulee tarkempaa ohjeistusta osallistujien info-paketissa ja ryhmänjohtajien aamupalaverissa.  Huomioi siis, että sinulla on sellaiset varusteet sammutusasun alla, jolla voit olla tietokilpailussa ja karanteenissa. Lisäksi karanteenialueelle kannattaa varata hieman käteistä rahaa kanttiinia varten.

 

27.4.2018

Kysymys; Avajaisten yhdenmukainen pukeutuminen on ohjeistettu olemaan sammutusasu. Koskeeko tämä määräys myös jouokkueen ulkopuolisia kilpailun tietokilpailuosuuteen koskevia henkilöitä?

Vastaus; Ei koske

 

30.4.2018

Kysymys; Lähdemateriaalista löytyy "Waterfog- internetsivut Fognail sumusuihkuputkesta", jonka yhteydessä on linkki kyseisen tuotteen etusivulle. Kuuluuko tähän lähdemateriaalin osaan pelkästään linkattu sivu, vai korkeapainesuihkuputkia ja historiaa myöten myös kaikki alasivut?

Vastaus; Materiaaliin kuuluu myös alasivut

 

8.5.2018

Kysymys; Mitenkä veteraanijoukkueet tekevät tietokilpailun? Tietokilpailu ja veteraanien kalustokilpailu ovat päällekkäin aikataulussa. Kuitenkin säännöissä sanotaan, että veteraanit saavat osallistua tietokilpailuun.

Vastaus; Aikataulu on ohjeellinen. Veteraaneilla on mahdollisuus osallistua henkilökohtaiseen tietokilpailuun.

 

9.5.2018

Kysymys; Palkitaanko tänä vuonna kilpailun paras yksikönjohtaja luotsatun menestyksen perusteella vai sillä kenen kuva/nimi on ollut eniten Pelastustiedossa?

Vastaus; Valitettavasti meillä noudatetaan sääntöjä (ylituomarin ja päätuomareiden yhteispäätös). Pelastustiedossa esillä olleesta kuvasta tai nimestä ei jaeta pisteitä.

 

14.5.2018

Kysymys; Tuleeko tänä(kin) vuonna kilpailuista livekuvaa realiajassa nettiin, että kotijoukotkin pääsevät jännittämään?

Vastaus; Kilpailua kannattaa tulla seuraamaan paikanpäälle ja niille jotka eivät pääse niin ohjeena on seurata somekanavia.