Palokuntien SM-kilpailutMukana tukemassa:

Kysymyksiä ja vastauksia

Tällä palstalla vastataan kysymyksiin liittyen vuoden 2018 kilpailuihin.
Voit lähettää kysymyksiä yhteydenottolomakkeella.

13.2.2018

Kysymys:  Koska lähdemateriaali ja kalustotiedot julkaistaan?

Vastaus: Lähdemateriaali ja kalustotiedot on julkaistu 16.2.2018. Kaluston osalta kilpailijajoukkueilla on lähinnä vaatimuksena vain henkilökohtaiset varusteet ja paineilmalaitteet. Järjestäjä vastaa muusta tarvittavasta kalustosta. Tällä on tarkoitus helpottaa kilpailijoiden saapumista ja liikkumista, kun varusteet mahtuvat miehistönkuljetusautoihin, eikä peräkärryjä tarvitse kuljettaa mukana.

 

16.2.2018

Kysymys: Hyväksytäänkö kypärään integroidut suojalasit?

Vastaus: Kypärään integroidut silmäsuojat kelpaa.

 

12.3.2018

Kysymys; Perustuuko tänä vuonna taitokilpailu lähdemateriaaliin?

Vastaus; Lähdemateriaali on koko kilpailun lähdemateriaali eli myöskin taitokilpailu perustuu lähdemateriaaliin.

 

1.4.2018

Kysymys; Lähdemateriaalissa on perustelumuistio. Kun kyseisen linkin avaa niin kuuluuko lähdemateriaaliin, asetus sekä perustelumuistiokohdat? Eli siis kuuluuko kaikki linkit, jotka ovat laatikon sisällä, lähdemateriaaliin?

Vastaus; Linkki on laitettu valmiiksi, että löytää helposti oikean lähdemateriaalin. Lähdemateriaaliin kuuluu ainoastaan lähdemateriaalissa erikseen mainitut;

848/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta ja Perustelumuistio ympäristöministeriön asetukseen rakennusten paloturvallisuudesta

 

Kysymys; Facebookissa on tiedusteltu perustelumuistion (50s) tarpeellisuutta lähdeaineistossa.

Vastaus; Järjestelytoimikunta on käsitellyt asiaa viimeksi 23.3.2018 kokouksessa ja pitää lähdemateriaalin täysin ennallaan. 848/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta tuli voimaan vuoden 2017 lopussa ja kumosi suuren osan muita rakenteelliseen paloturvallisuuteen liittyviä rakentamismääräyksiä. Tämän vuoksi perustelumuistio on olennainen osa uutta asetusta.

 

10.4.2018

Kysymys; Voisiko tuota ilmoittautumislistaa päivittää?

Vastaus; Ilmoittautumiset menevät Palopäällystöliittoon, josta niitä päivitetäään tälle sivustolle.